OPH
  OPH Producten & Diensten Klanten Support Nieuws  
Domein check
 
Webmail
 
Support
TeamViewer voor support op afstand
Remote Support
Voorwaarden
 
Domeinnaam registratie en hosting
De Klant vrijwaart OPH van alle juridische claims met betrekking tot de data op de site van De Klant.
Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door De Klant wordt toegebracht, is voor rekening van De Klant..
OPH behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van De Klant en na een schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het Internet..
OPH heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien De Klant zich niet houdt aan de door OPH gestelde condities en bepalingen..
OPH is niet aansprakelijk voor (gevolg -) schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan OPH toe te rekenen, stroom uitval of storing en onderhoud aan apparatuur en / of software.
Klant is zelf verantwoordelijk voor een degelijke backup van zijn of haar site, e-mail en/of overige data. OPH aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van data.
Klant is verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn/haar site en scripts. OPH is niet verantwoordelijk voor gevolgschade ontstaan uit het niet up to date houden van klant scripts of het niet zorgvuldig omgaan met wachtwoorden.
De looptijd wordt automatisch met een termijn verlengd indien niet uiterlijk twee maanden voor beŽindiging van de overeenkomst per aangetekend schrijven is opgezegd.
OPH heeft het recht de tarieven van haar diensten te wijzigen..
Alle vermelde bedragen zijn exclusief 19% B.T.W..
De Klant machtigt OPH tot weder opzegging om de kosten van de afgenomen diensten af te schrijven van onderstaande bank - of girorekening d.m.v. automatische incasso.
Wanneer de klant minderjarig is, verklaard hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).
Op al onze contracten zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.
Mededelingen
.pl domein in prijs verlaagd
.mobi landrush
Het .mobi domein is live
Het .eu domein is beschikbaar
Ä 10,- korting op .info domein
Gratis .be domein
 
Klanten
De Vries Recycling
Digitennes
Gordijnatelier
ICT24
Kwantex gordijnen
MotoPort
Paul Roescher
PVC vloeren
RefDag mobi
Snijder Reclame
Wehkamp mobi
Ylona