OPH
  OPH Producten & Diensten Klanten Support Nieuws  
Domein check
 
Webmail
 
Support
TeamViewer voor support op afstand
Remote Support
Disclaimer
 
Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden aangebracht.
 
OPH heeft uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, onderhouden en verspreiden van de informatie op deze website in acht genomenen daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. OPH staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OPH aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
 
Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door OPH niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
 
OPH, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze site.
 
Het auteursrecht op deze website berust bij OPH of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPH, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleent.OPH aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van OPH. Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 
Mededelingen
.pl domein in prijs verlaagd
.mobi landrush
Het .mobi domein is live
Het .eu domein is beschikbaar
10,- korting op .info domein
Gratis .be domein
 
Klanten
De Vries Recycling
Digitennes
Gordijnatelier
ICT24
Kwantex gordijnen
MotoPort
Paul Roescher
PVC vloeren
RefDag mobi
Snijder Reclame
Wehkamp mobi
Ylona